QUÊN MẬT KHẨU TÀI KHOẢN
Để lấy lại mật khẩu hãy dùng số điện thoại dùng đăng ký và soạn tin:
ON MA GỬI 8085 (500đ/SMS)
Sau khi nhắn tin thành công mật khẩu sẽ được gửi về số điện thoại của bạn